Comuna Izvoarele Sucevei

Izvoarele Sucevei (în ucraineană Ізво́ри, transliterat Izvorî, în germană Iswor) este o comună în județul Suceava, Bucovina, România, formată din satele Bobeica, Brodina și Izvoarele Sucevei (reședința). De asemenea, face parte din regiunea etno-cultural-lingvistică Huțulșcina.
Asezarea geografica:

Comuna Izvoarele Sucevei este situată în extremitatea nordică a României, la frontiera cu Ucraina, în partea de nord-vest a judeţului Suceava, în plin domeniu carpatic.
Din punct de vedere fizico-geografic teritoriul comunei Izvoarele Sucevei se desfăşoară în nordul Carpaţilor Orientali, în cuprinsul Obcinelor Bucovinei, ocupând porţiuni din capetele nordice ale Obcinei Mestecăniş şi Obcinei Feredeu.
Morfologic, teritoriul cuprinde un sistem de culmi, orirentate predominant nord-vest-sud-est. Sunt munţi de înăţime mijlocie ( 1100-1200 m )
Pădurile ( 3/4 din teritoriu ), presărate cu păşuni şi fâneţe ( 1/5 din suprafaţa comunei ) dau o notă caracteristică peisajului cu implicaţii în specificul economic al comunei.
Datorită acestei poziţionări, relieful este muntos. Ecosistemele prezente în comună sunt: 
- forestier - păduri şi alte terenuri cu destinaţie forestieră
- acvatic - râuri şi pâraie, bălţi, terenuri mlăştinoase
- agricol montan - fâneţe şi păşuni naturale, terenuri agricole de mici dimensiuni
Comuna Izvoarele Sucevei se caracterizează printr-un grad mare de risipire a gospodăriilor şi acestea urcă în altitudine până la mai bine de 1300 m ceea ce favorizează valorificarea mai bună a pajiştilor pe înălţimi.
Relieful comunei Izvoarele Sucevei se prezintă sub forma unor serii de culmi muntoase orientate nord-vest-sud-est ( în vest şi centru ) şi sud-vest-nord-est ( în est ). Sunt culmi de înăţime mijlocie: de la 1150 m în Obcina Mestecănişului la 1000-1100 m în Obcina Feredeului. Altimetric relieful înclină uşor spre est, dar şi spre nord către Văile Cobilioarei şi Sucevei.
Înălţimile mai mari de 1300 m sau chiar de 1400 m au frecvenţă mai mare în vestul teritoriului.
Cea mai mare înălţime a reliefului este în vârful Hrobi ( 1506 m ) în vestul culmii Aluuşului, iar cea mai joasă ( 790 m ) în punctele în care râurile Brodina ( la Gura Cununii ) şi Pohonişoara părăsesc teritoriul comunei Izvoarele Sucevei. Rezultă o energie maximă a reliefului de 716 m.

Activitati specifice zonei:

Comună prin excelenţă montană, Izvoarele Sucevei dispune de o importantă bază furajeră ( păşuni şi fâneţe ), beneficiază de un fond forestier apreciabil şi de peisaje care ar putea interesa din punct de vedere turistic în condiţiile realizării infrastructurii adecvate. Aceste câteva elemente au orientat economia în două direcţii: creşterea animalelor şi exploatarea lemnului. Condiţiile pedoclimaterice puţin favorabile explică gradul redus de dezvoltare a culturii plantelor.
Activitatea economică a comunei Izvoarele Sucevei, cu ramurile sale de bază: prelucrarea, industrializarea lemnului şi creşterea animalelor se înscrie în tendinţa generală de stagnare.
O mică parte din populaţie a demarat unele activităţi economice pe baza liberei iniţiative.
Potenţialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv:
- păduri - exploatarea şi industrializarea lemnului
- pajişti naturale - zootehnie
- colectarea fructelor de pădure: afine, zmeură, ciuperci

Activitati economice principale:

Valorificarea masei lemnoase
Creşterea animalelor ( zootehnia )
Încondeierea ouălor

Obiective turistice:

Casa tradiţională
Molidul pitic din Culmea Pohonişului

Evenimente locale:

Obiceiurile sărbătorilor legale: Crăciun, Anul Nou, Sărbătoarea Sfântei Maria, a Sfântului Ilie, Sfinţii Petru şi Pavel, Rusaliile, Sfântul Ioan cel Nou ( după calendarul ortodox de stil vechi )
2 august - Hramul Bisericii "Sfântul Ilie" din sat Izvoarele Sucevei
28 august - Hramul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din sat Izvoarele Sucevei
21 septembrie - Hramul Bisericii "Naşterea Maicii Domnului" din sat Bobeica
12 iulie - Hramul Capeliţei "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din sat Brodina de Sus 
21 noiembrie - Hramul Bisericii Vechi "Arhanghelii Mihail şi Gavril" din sat Brodina de Sus
octombrie - Târgul "Fructelor de toamnă" - organizat de Şcoala Gimnazială Izvoarele Sucevei
Târg săptămânal în fiecare zi de miercuri în Izvoarele Sucevei şi în fiecare zi de marţi în satul Brodina de Sus

Facilitati oferite investitorilor:

Cadru natural deosebit
Telefonie fixă şi mobilă
Internet
Aer nepoluant
Produse lactate bio
Peşte proaspăt
Mâncăruri tradiţionale: mămăliguţa de cartofi, tochitură, huslincă, sucuri naturale din fructe de pădure
Sprijin din partea autorităţiilor locale pentru cei care vor să investească

Proiecte de investitii:

Au fost finalizate patru proiecte din cadrul GAL Bucovina de Munte, respectiv:
Dotare Școală Gimnazială Izvoarele Sucevei 
Dotare Școală Gimnazială Brodina-Izvoarele Sucevei 
Centru Social de zi pentru persoane vârstnice în sat Bobeica comuna Izvoarele Sucevei 
Amenajare teren de sport în comuna Izvoarele Sucevei
În colaborare cu Consiliul Județean Suceava a fost implementat proiectul "Implementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 Uat-uri din județul Suceava III", cod SMIS 45457
A fost aprobat proiect privind reabilitarea Căminului Cultural prin Compania Națională de Investiții
A fost aprobată finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava", în cadrul PNDL, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
S-au finalizat proiectele "Îmbunătățirea capacității portante pe drumul de acces la Cătunul BUC, pe o lungime de 1050 ML, în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava" și "PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC86A (BOBEICA VÂRF), COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA", finanțat din bugetul local
A fost instrumentat proiectul "MODERNIZARE DRUM COMUNAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA" pentru a fi depus spre finanțare în cadrul Măsurii 7 "Servicii de Bază și Reînoirea Satelor în Zonele Rurale" din PNDR 2014-2020, submăsura 7.2 - Investiții în infrastructura de bază
Se vor realiza Reparații la drumuri comunale din fonduri proprii, precum și altele, respectiv: 
​Deschidere Punct Vamal auto cu Ucraina
Asfaltarea drumului transfrontalier cu Ucraina

Suprafata: 132,7 kmp
Intravilan: 30,7 kmp
Extravilan: 101,8 kmp
Populatie: 2306
Gospodarii: 864
Nr. locuinte: 855
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 8

Numele localitatilor aflate in administratie:

Izvoarele Sucevei, Bobeica, Brodina de Sus

Alegeri parlamentare 2020

Hotarari ale Comitetului Local de Urgență

hotararialecomitetulu

Cabinete asistenta medicala

cabinete

banner sipoca35

APEL 112

112

Facebook Izvoarele Sucevei